Wybór i zakup kasy fiskalnej

Należy wybrać model kasy i firmę w której dokona się zakupu kasy. To ważny wybór, ponieważ nabywca kasy będzie objęty opieką serwisową w tej firmie między innymi naprawami gwarancyjnymi jak również późniejszymi interwencjami techniczno-serwisowymi (np. obligatoryjne przeglądy techniczne). Rekomendujemy zakup urządzenia przed terminem rozpoczęcia pracy w trybie fiskalnym. W kasie programujemy dane podatnika ,definiujemy listę usług, programujemy właściwe stawki podatkowe. Przed fiskalizacją urządzenie jest ustawione w trybie szkoleniowym, który pozwala użytkownikowi zapoznać się z jego obsługą (wystawianie paragonów, korekty, programowanie, wykonywanie raportów).

Zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o zamiarze ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

Podatnik, który zamierza rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej musi zawiadomić o tym fakcie właściwy dla swojej siedziby urząd skarbowy Termin złożenia powinien poprzedzać rozpoczęcie prowadzenia ewidencji za pomocą kasy czyli przed jej „fiskalizacją" Wzór zawiadomienia.

Fiskalizacja kasy

Fiskalizacja to jednokrotna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy. Czynności tej dokonuje autoryzowany serwisant kasy . Od tego momentu powstaje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wyłącznie za pomocą kasy fiskalnej.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu fiskalizacji kasy

W ciągu 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, który naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie, po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika i podmiot prowadzący serwis kas. Numer ten użytkownik obowiązany jest nanieść trwale na obudowę kasy Wzór zawiadomienia


Wykonanie powyższych czynności uprawniać będzie podatnika do złożenia wniosku do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania zwrotu ulgi na kasę w wysokości 700 zł netto. Do wniosku należy dołączyć oryginał faktury zakupu kasy oraz informację numerze rachunku bankowego podatnika, na który należy dokonać zwrotu.